Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
124
5
Funktsioonide selgitused
Teravustamine
Teravustada saab kahel erineval moel.
Automaatse teravustamise puhul saab valida kahe erineva režiimi vahel. l 
(ühekordne) puhul teravustab kaamera fookusalas olevale objektile ning lukustab 
teravuse. k (jälgiv) puhul hoiab kaamera liikuvat objekti teravana seni, kuni 
päästikut poolenisti all hoida. (lk.127)
1
Lükake teravustamisrežiimi 
nupp asendisse 
=.
=
Automaatteravustamine
Päästiku poolenisti vajutamisel teravustab kaamera 
autofookuse alas olevale objektile.
\
Manuaalne teravustamine Teravustamine toimub käsitsi.
Automaatteravustamine
e_kb459.book  Page 124  Friday, June 22, 2007  3:48 PM