Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
125
5
Funktsioonide selgitused
2
Vaadake läbi pildiotsija ning 
vajutage päästik poolenisti alla.
Kui objekt on terav, ilmub pildiotsijasse 
] sümbol (kui see vilgub, on objekt 
ebaterav).
1 Raskesti teravustatavad objektid (lk.46) 
• l (Single mode) režiimis on teravus lukus seni kuni ] sümbol põleb. Uuesti 
teravustamiseks vabastage päästik ning alustage uuesti.
• Kui 
\ (Moving Object (liikuv objekt)) režiimis on 
H režiim C (Kids (Lapsed)) või 
E (Pet (Lemmikloom) või kui [AF  Mode] seadistus [A Rec. Mode] menüüs on 
k (jälgiv) (lk.127), toimub teravustamine pidevalt. Kaamera hoiab liikuvat 
objekti teravana seni, kuni päästikut poolenisti all hoitakse.
• l (ühekordne) puhul ei saa pildistada enne, kui objekt on terav (lk.127). Kui 
pildistatav on kaamerale liiga lähedal, tuleb vahemaad kaamera ja objekti vahel 
suurendada. Kui automaatselt on raske teravustada, teravustage käsitsi (lk.46). 
(lk.132)
• Vajutage l (ühekordne) teravustamisrežiimis päästik poolenisti ala. 
Integreeritud välklamp (kui see on avatud) tekitab seeria välke ning võimaldab 
sellega automaatsel teravustamisel hämaras kergemini töötada.
• Kaamera lülitub automaatselt jälgiva teravustamise režiimi kui tuvastab objekti 
liikumise sõltumata sellest, kas kaamera on l (ühekordne) või k (jälgiv) 
režiimis.
Fookusindikaator
e_kb459.book  Page 125  Friday, June 22, 2007  3:48 PM