Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
126
5
Funktsioonide selgitused
Kaamerat saab seadistada ka nii, et teravustamist ei toimu päästiku poolenisti 
vajutamisel. Kaamera teravustab 
4 nupule vajutamisega. See on kasulik 
olukorras, kus soovite manuaalse teravustamise režiimis ajutiselt kasutada 
automaatset teravustamist.
Seadistage [Enable AF] [OK btn when shooting] alt [A Custom Setting] menüüs. 
(lk.106)
Teravustamine 
4 abil
Seda funktsiooni saab kasutada ainult objektiividega, mis toetavad Quick Shift 
Focus funktsiooni (“DA” või “D FA” tähistusega objektiivid).
• Kui [Confirm Sensitivity] on valitud, vajutage hetkel kasutatava tundlikkuse 
kuvamiseks pildiotsijasse 
4 nuppu. Kui [Sensitivity] (Tundlikkus) väärtus Fn 
menüüs on [AUTO], ilmub pildiotsijasse automaatselt valitud tundlikkuse väärtus. 
• Kui fookuspunktiks on valitud keskpunkt [Center of AF Point], saab keskmise AF 
punkti aktiveerida 
4 nupu abil (Ainult juhul, kui [Swtch dst msr pt] väärtuseks on 
S (Select)).
• Valige [Cancel AF] (katkesta teravustamine). \ ilmub pildiotsijasse kui 
nuppu all hoida. Päästiku vajutamisel automaatset teravustamist ei toimu. See on 
kasulik juhul kui soovite ajutiselt automaatteravustamise režiimis kasutada käsitsi 
teravustamist.
Kui 
4 nuppu all hoida, saab Quick Shift Focus objektiividega teravustada 
käsitsi(automaatse teravustamise režiimi naasmiseks vabastage 
4 nupp).
AF with shutter release
button disabled so AF
performed with OK button
Confirm Sensitivity
Center of AF Point
Enable AF 
Cancel AF
OK btn when shooting
e_kb459.book  Page 126  Friday, June 22, 2007  3:48 PM