Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
127
5
Funktsioonide selgitused
Valida saab kahe erineva automaatteravustamisrežiimi vahel. Vaikimisi režiim on 
l (ühekordne).
Seadistage [AF mode] [A Rec. Mode] menüüs (lk.104).
Teravustamisrežiim
l
Ühekordne
Päästiku poolenisti vajutamisel teravustab kaamera objektile 
ning lukustab fookuse.
k
Jälgiv
Päästiku poolenisti allhoidmisel hoiab kaamera objekti pidevalt 
teravana.
• Seadistust ei saa muuta Picture ja 
H režiimides (lk.50).
• k (jälgiv) saab valida e, b, c, a ja p režiimides. Kaamera lülitub k 
teravustamisrežiimi 
\ (Moving Object (liikuv objekt)), 
C (Kids (Lapsed)) ja 
E (Pet (Lemmikloom)) programmides.
AF.C
AF.S
Swtch dst msr pt
Shake Reduction
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
Cancel
OK
e_kb459.book  Page 127  Friday, June 22, 2007  3:48 PM