Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
128
5
Funktsioonide selgitused
Valige pildiotsijas teravustamiseks kasutatav punkt. Vaikimisi seadistus on 
N (Auto (automaatne)).
Valitud AF punkt süttib pildotsijas punasena. (Superimpose AF Area (AF ala näit))
Seadistage [Swtch dst msr pt] [A Rec. Mode] menüüs (lk.104).
Teravustamisala valik (AF punkt)
N
Auto 
(automaatne)
Kaamera valib optimaalse AF punkti isegi juhul kui objekt ei ole 
kaadri keskel.
S
Select
Valib ühe punkti üheteistkümnest AF alas olevast punktist.
O
Center
Valib pildiotsija keskel oleva teravustamispunkti.
Kui [Superimpose AF Area] (Näita AF ala) väärtus [A Custom Setting] menüüs 
on [Off] (väljas), siis teravustamispunkti pildiotsijas ei kuvata. (lk.106)
Swtch dst msr pt
Shake Reduction
0.0
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
OK
Cancel
e_kb459.book  Page 128  Friday, June 22, 2007  3:48 PM