Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
129
5
Funktsioonide selgitused
1
Valige [Swtch dst msr pt] väärtuseks [Rec. Mode] menüüs 
(Select).
2
Kontrollige läbi pildiotsija objekti 
asukohta kaadris.
3
Valige (
mnop) noolenuppude abil sobiv AF punkt.
AF punktid põlevad pildiotsijas punaselt ning võimaldavad näha valitavat 
punkti.
AF punkti valik pildiotsijas
• Kui [OK btn when shooting] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs on [Center of 
AF Point], saab 
4 nupu vajutamisega aktiveerida keskmise AF punkti juhul kui 
S (Select) abil on valitud mõni teine punkt.
• Kui [OK btn when shooting] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs on [Confirm 
Sensitivity], saab 
4 nupu abil pildiotsijasse kuvada hetkel valitud tundlikkuse. 
Kui [Sensitivity] (Tundlikkus) väärtus Fn menüüs on [AUTO], ilmub valitud väärtus 
pildiotsijasse automaatselt.
• Kui kasutate muid objektiive peale DA, D FA, FA J, FA või F objektiivi, on AF punkt 
fikseeritult kaadri keskel seadistustest sõltumata.
e_kb459.book  Page 129  Friday, June 22, 2007  3:48 PM