Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
130
5
Funktsioonide selgitused
Kui pildistatav asub fookusalast, ei suuda kaamera sellele automaatselt 
teravustada. Sellisel juhul kasutage fookuslukku: suunake fookusala objektile, 
teravustage ning kadreerige võte päästikut vabastamata ringi.
1
Kadreerige pildiotsijasse 
meelepärane kompositsioon.
Kui pildistatav asub fookusalast väljas, 
kasutage fookuslukku.
2
Suunake kaamera nii, et pildistatav 
oleks kaadri keskel ning vajutage 
päästik poolenisti alla.
Kui objekt on teravustatud, ilmub 
pildiotsijasse fookuse indikaator ] 
ning kaamera annab helisignaali 
(kui indikaator vilgub, on pildistatav 
ebaterav).
3
Lukustage fookus.
Hoidke päästikut poolenisti alla. Fookus jääb lukustatuks.
Teravuse lukustamine (Fookuslukk)
(Näide)
Pildistatav on ebaterav ning 
taust on terav.
e_kb459.book  Page 130  Friday, June 22, 2007  3:48 PM