Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
132
5
Funktsioonide selgitused
Käsitsi teravustamisel saab abinõuna kasutada fookusindikaatorit või pildiotsija 
mattklaasi.
Käsitsi saab teravustada fookusindikaatori ] abil.
1
Lükake teravustamisrežiimi lüliti 
asendisse 
\.
2
Vaadake läbi pildiotsija, vajutage 
päästik poolenisti alla ning 
pöörake teravustamisrõngast.
Kui pildistatav on terav, ilmub 
pildiotsijasse fookusindikaator ] 
ning kaamera annab helisignaali.
Manuaalne teravustamine (MF)
Fookusindikaatori kasutamine
Focus indicator
e_kb459.book  Page 132  Friday, June 22, 2007  3:48 PM