Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
133
5
Funktsioonide selgitused
Manuaalsel teravustamisel saab kasutada pildiotsija mattklaasi.
1
Lükake teravustamisrežiimi nupp 
asendisse 
\.
2
Vaadake läbi pildiotsija ning 
pöörake teravustamisrõngast 
seni kuni pildistatav on 
pildiotsijas terav.
• Kui teravustamine on raskendatud ning fookusindikaator ei jää põlema (lk.46), 
kasutage teravustamiseks pildiotsija mattklaasi.
• Helisignaali on võimalik välja lülitada. (lk.170)
Mattklaasi kasutamine
e_kb459.book  Page 133  Friday, June 22, 2007  3:48 PM