Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
134
5
Funktsioonide selgitused
Särituse seadistamine
Korrektne säritus koosneb avaarvu ja säriaja kombinatsioonist. Iga subjekti jaoks 
on olemas mitmeid erinevaid säriaja ja avaarvu kombinatsioone, mille tulemuseks 
on korrektne säritus. Erinevate kombinatsioonide toime on erinev.
Säriaeg on aeg, mille jooksul katik laseb valgusel CCD sensorini jõuda.
  Pikema säriaja kasutamine
Liikuv objekt jäädvustub pikema säriaja puhul 
udusena, kuna katik on kauem lahti.
Pikema säriaja abil on võimalik rõhutada 
liikumisefekti ja dünaamikat (jõgi, kosk, lained 
jne) valides ettekavatsetult pikema säriaja.
  Lühema säriaja kasutamine
Lühema säriaja abil on võimalik pildistatav 
liikumatuna teravalt jäädvustada.
Lühem säriaeg aitab vältida ka kaamera 
värisemise mõju pildile.
Avaarvu ja säriaja mõju
Säriaja mõju
e_kb459.book  Page 134  Friday, June 22, 2007  3:48 PM