Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
135
5
Funktsioonide selgitused
Avaarv mõjutab CCD sensorini jõudvat valgushulka.
  Ava suurendamine (avaarvu vähendamine)
Pildistatavast objektist kaugemal (nii ees- kui 
tagapool) olevad objektid on rohkem udused 
(fookusest väljas). Kui näiteks pildistate inimest 
maastiku taustal, siis lahtise ava korral on 
inimene terav ja taustal olev maastik on udune.
  Ava vähendamine (avaarvu suurendamine)
Teravana jäädvustuv ala (teravussügavus) 
suureneb nii ette- kui ka tahapoole. Kui näiteks 
pildistate inimest maastiku taustal, siis kinnise 
ava korral on nii inimene kui ka taustal olev 
maastik teravad.
Avaarvu mõju
Teravussügavus
Pildistatavale teravustamisel jäädvustuvad ka pildistatavast ette- ja 
tahapoole jäävad objektid teatud ulatuses teravana. Seda ulatust 
nimetatakse teravussügavuseks.
• s teravussügavus sõltub objektiivist kuid 35mm 
kaameraga võrreldes on väärtus umbkaudu ühe ava võrra madalam 
(teravussügavus on kitsam). 
• Mida laiema nurgaga objektiiv ning mida kaugemal pildistatav asub, 
seda suurem on teravussügavus. Osadel suumobjektiividel ei ole 
nende ehitusest tulenevalt teravussügavuse skaalat.
Teravussügavus
Väike
Sügav
Fookuses olev ala
Kitsas
Lai
Avaarv
Lahtine
Kinnine
(väiksem väärtus)
 (suurem väärtus)
Objektiivi fookuskaugus
Pikem
Lühem
(telefoto)
 (lainurk)
Kaugus pildistatavast
Lähedal
Kaugel
e_kb459.book  Page 135  Friday, June 22, 2007  3:48 PM