Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
136
5
Funktsioonide selgitused
Valige särituse määramise meetod. Valida saab L (Multi-segment mõõtmine), 
M (keskmestatud) või N (punktmõõtmine). Vaikimisi seadistus on L (Multi-
segment metering).
Seadistage [AE Metering] [A Rec. Mode] menüüs. (lk.104)
Multi-segment mõõtmisel on pildiotsijas nähtav 
kaader jaotatud 16 erinevaks tsooniks (vt. 
joonist). See režiim määrab automaatselt 
kindlaks kõikide tsoonide heleduse.
Särimõõterežiim
L
Multi-segment 
metering
Ekraan on jaotatud 16 osaks. Kaamera mõõdab iga osa eraldi 
ning määrab selle alusel korrektsed säriparameetrid.
M
Center-weighted 
metering
Kaamera mõõdab kogu ekraani kuid säriparameetrite 
määramisel võetakse rohkem aluseks ekraani keskosa.
N
Punktmõõtmine
Kaamera määrab särituse kaadri väikese keskosa alusel.
Multi-Segment mõõtmine
Keskmestatud särimõõtmine valitakse automaatselt seadistusest sõltumata kui te ei 
kasuta DA, D FA, FA J, FA, F või A objektiivi (saab kasutada ainult juhul, kui vastav 
lubav seadistus [Using aperture ring] alt [A Custom Setting] menüüs on tehtud 
(lk.107)).
0.0
Swtch dst msr pt
Shake Reduction
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
OK
Cancel
e_kb459.book  Page 136  Friday, June 22, 2007  3:48 PM