Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
137
5
Funktsioonide selgitused
Kaamera võtab särituse määramisel rohkem 
arvesse kaadri keskosa. Seda režiimi kasutage 
olukorras, kus soovite säritust kaamera asemel 
ise kompenseerida. Joonis näitab, et kõige 
suurem osatähtsus särituse määramisel on 
kaadri keskosal. See režiim ei kompenseeri 
automaatselt tagantvalgustatud stseenide 
korral.
Punktmõõtmise korral toimub särituse 
määramine ainult kaadri keskosa alusel 
(vt. joonis). Kui pildistatav on väga väike 
ja korrektset säritust on raske saavutada, 
saab seda kasutada kombinatsioonis 
särilukuga (AE lukk) (lk.148).
Keskmestav mõõtmine
Punktmõõtmine
AF punkti ja särimõõtmise sidumine multi-segment 
mõõterežiimis
[A Custom Setting] menüüs saab [Link AF Point and AE] (lk.106) abil 
ühendada fookusala AF punkti särimõõtmisega. Vaikimisi seadistus on [Off] 
(väljas).
1
Off (väljas)
Säritus seatakse AF punktist eraldi.
2
On (Sees)
Särituse määramisel võetakse arvesse AF punkti asukohta.
Särimõõtmise kestvus
Võimaldab seada särimõõtmise kestvust [Meter Operating Time] alt 
[A Custom Setting] menüüs (lk.106). Vaikimisi seadistus on [10 sec].
1
10 sec
Särimõõtmine toimib 10 sekundit pärast päästiku vajutamist.
2
3 sec
Särimõõtmine toimib 3 sekundit pärast päästiku vajutamist.
3
30 sec
Särimõõtmine toimub 30 sekundit pärast päästiku vajutamist.
e_kb459.book  Page 137  Friday, June 22, 2007  3:48 PM