Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
138
5
Funktsioonide selgitused
Peale Picture ja 
H programmide on kaameral viis pildistusrežiimide.
Valige režiimiketta (lk.110) abil sobiv pildistusrežiim.
Pildistusrežiimid
Pildistusrežiim
Kirjeldus
Särikomp-
ensatsioon
Säriaja 
muutmine
Avaarvu 
muutmine
e (Program)
Kaamera valib korrektse särituse 
tagamiseks õige säriaja ja avaarvu 
automaatselt.
Jah
Ei
Ei
b (Shutter 
Priority 
(Säriajapriorit
eet))
Võimaldab näiteks liikuvate objektide 
pildistamisel valida ise säriaja. 
Võimaldab jäädvustada 
kiirestiliikuvaid objekte nii staatiliste 
kui ka dünaamilistena.
Jah
Jah
Ei
c (Aperture 
Priority 
(Avaprioriteet))
Võimaldab valida avaarvu ning 
kontrollida seeläbi teravussügavust. 
Kasutage tausta udusena või 
teravana jäädvustamiseks.
Jah
Ei
Jah
a (Manual 
(Manuaalne))
Võimaldab pildistamise täielikuks 
kontrollimiseks valida avaarvu ja 
säriaja käsitsi.
Ei
Jah
Jah
p (Bulb)
Võimaldab jäädvustada pikki 
säriaegu nõudvaid stseene, 
näiteks ilutulestik ja öövõtted.
Ei
Ei
Jah
e_kb459.book  Page 138  Friday, June 22, 2007  3:48 PM