Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
139
5
Funktsioonide selgitused
Kaamera valib korrektse särituse tagamiseks õige säriaja ja avaarvu automaatselt.
Säritust saab reguleerida järgmiselt.
1
Valige režiimikettal e.
2
Särikompensatsiooni 
reguleerimiseks hoidke 
all 
mc nuppu ning 
pöörake valikuketast.
Särikompensatsioon kuvatakse nii 
pildiotsijas kui ka kui ka LCD paneelil 
kaamera ülaosas.
Särituse reguleerimisel kuvab kaamera 
ka säriaja ja avaarvu.
e (Program) režiim
• Särikompensatsiooni on võimalik seadistada sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. 
Sammu seadistamine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] 
menüüs. (lk.148)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole 
korrektset säritust võimalik saavutada, saab 
kaamera automaatselt tundlikkust muuta. 
Seadistage [Sensitivity] (Tundlikkus) 
väärtuseks Fn menüüs [AUTO]. (lk.121)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke 
all lukustusnuppu ning seadke avarõngas s 
asendisse.
EV Compensation
e_kb459.book  Page 139  Friday, June 22, 2007  3:48 PM