Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
140
5
Funktsioonide selgitused
Võimaldab jäädvustada liikuvaid objekte kas lühikese säriajaga (paigalseisvana) 
või pikema säriajaga (dünaamiline liikumise efekt).
Kaamera valib korrektse särituse tagamiseks säriajast sõltuvalt õige avaarvu.
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.134)
1
Valige režiimikettal b.
2
Määrake valikuketta abil säriaeg.
Säriaeg ja avaarv kuvatakse pildiotsijas 
ja LCD paneelil.
b (Shutter Priority (Säriajaprioriteet)) režiimi kasutamine
e_kb459.book  Page 140  Friday, June 22, 2007  3:48 PM