Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
141
5
Funktsioonide selgitused
• Särikompensatsiooni reguleerimiseks hoidke all mc nuppu ning pöörake 
valikuketast. (lk.147)
• Säriaega saab seadistada sammuga 1/2 või 1/3 EV. Sammu saab seadistada 
[Expsr Setting Steps]  alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.148)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset säritust võimalik saavutada, saab 
kaamera automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage [Sensitivity] (Tundlikkus) 
väärtuseks Fn menüüs [AUTO]. (lk.121) 
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke 
all lukustusnuppu ning seadke avarõngas s 
asendisse. 
Särihoiatus
Kui pildistatav on liiga hele või liiga tume, 
vilgub avaarvu näit pildiotsijas ja LCD 
paneelil. Kui pildistatav on liiga hele, valige 
lühem säriaeg. Kui pildistatav on liiga tume, 
valige pikem säriaeg. Kui avaarvu näit vilkumise lõpetab, on võimalik 
pildistada korrektse säritusega.
Kui nii säriaeg kui ka avaarv vilguvad, siis on stseeni heledus mõõteulatusest 
väljas ning korrektset säritust ei ole võimalik saavutada ka säriaja 
muutmisega.
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage ND (neutraalhall) filtrit valguse 
vähendamiseks.
Kui pildistatav on liiga tume, kasutage välklampi.
e_kb459.book  Page 141  Friday, June 22, 2007  3:48 PM