Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
142
5
Funktsioonide selgitused
Võimaldab kontrollida teravussügavust avaarvu etteandmise teel. 
Teravussügavus on suurem ning pildistatavast ette- ja tahapoole jäävad objektid 
on teravad kui ava on kinnine (avaarv on suur). Teravussügavus on väike ning 
pildistatavast ette- ja tahapoole jäävad objektid on udused kui ava on lahti (avaarv 
on väike).
Kaamera valib korrektse särituse tagamiseks avaarvust sõltuvalt õige säriaja.
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.134)
1
Valige režiimikettal c.
2
Määrake valikuketta abil avaarv.
Säriaeg ja avaarv kuvatakse pildiotsijas 
ja LCD paneelil.
c (Avaprioriteet) režiim
e_kb459.book  Page 142  Friday, June 22, 2007  3:48 PM