Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
143
5
Funktsioonide selgitused
• Särikompensatsiooni reguleerimiseks hoidke all mc nuppu ning pöörake 
valikuketast. (lk.147)
• Avaarv on seatav sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm valige 
[Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.148)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset säritust võimalik saavutada, saab 
kaamera automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage [Sensitivity] (Tundlikkus) 
väärtuseks Fn menüüs [AUTO]. (lk.121) 
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke 
all lukustusnuppu ning seadke avarõngas s 
asendisse. 
Särihoiatus
Kui pildistatav on liiga hele või liiga tume, 
vilgub säriaja näit pildiotsijas ja LCD 
paneelil. Kui pildistatav on liiga hele, 
valige väiksem ava (suurem avaarv). 
Kui pildistatav on liiga tume, valige suurem ava (väiksem avaarv). Kui säriaja 
näit vilkumise lõpetab, on võimalik pildistada korrektse säritusega.
Kui nii säriaeg kui ka avaarv vilguvad, siis on stseeni heledus mõõteulatusest 
väljas ning korrektset säritust ei ole võimalik saavutada ka avaarvu 
muutmisega.
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage ND (neutraalhall) filtrit valguse 
vähendamiseks.
Kui pildistatav on liiga tume, kasutage välklampi.
e_kb459.book  Page 143  Friday, June 22, 2007  3:48 PM