Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
144
5
Funktsioonide selgitused
Võimaldab määrata avaarvu ja säriaja. See režiim sobib pildistamise täielikuks 
loominguliseks kontrollimiseks. Võimaldab reguleerida säritust eesmärgist 
sõltuvalt ning pildistada teadlikult alasäritatud (tumedamad) või ülesäritatud 
(heledamad) pilte.
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.134)
1
Valige režiimikettal a.
2
Määrake valikuketta abil säriaeg.
3
Avaarvu määramiseks hoidke all 
mc nuppu ning määrake avaarv.
a (Manual (Manuaalne)) režiimi kasutamine
e_kb459.book  Page 144  Friday, June 22, 2007  3:48 PM