Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
145
5
Funktsioonide selgitused
Säriaeg ja avaarv kuvatakse nii 
pildiotsijas kui ka LCD paneelil. 
Reguleeritava väärtuse arvu all on 
pildiotsijas väike alajoon. Säriaja või 
avaarvu reguleerimisel kuvab kaamera 
erinevuse korrektsest säritusest (EV 
väärtus) pildiotsija alumises paremas 
nurgas. Säritus on kaamera 
mõõtesüsteemi järgi korrektne kui näiduks on [0.0].
• Kui tundlikkuse väärtus on [AUTO], on a (Manual (Manuaalne)) režiimis 
tundlikkuse ekvivalendiks ISO 200.
• Kui erinevus korrektsest säritusest on üle ±3,0 EV, hakkab indikaator 
pildiotsijas vilkuma.
• Seadistage säriaeg ja avaarv sammuga 1/2 või 1/3 EV. Sammu määramine 
toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.148)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke 
all lukustusnuppu ning seadke avarõngas 
s asendisse.
Erinevus korrektsest säritusest
Särihoiatus
Kui nii säriaeg kui ka avaarv vilguvad, siis on 
stseeni heledus mõõteulatusest väljas.
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage ND 
(neutraalhall) filtrit valguse vähendamiseks.
Kui pildistatav on liiga tume, kasutage välklampi.
e_kb459.book  Page 145  Friday, June 22, 2007  3:48 PM