Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
146
5
Funktsioonide selgitused
Seda režiimi saab kasutada pikkade särituste puhul, mis on vajalikud näiteks 
öövõtete ja ilutulestiku pildistamisel.
Katik jääb avatuks seniks, kuni päästikut all hoida.
1
Valige režiimikettal p.
p (Bulb) režiim
• Määrake valikuketta abil avaarv.
• Avaarv on seatav sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm valige 
[Expsr Setting Steps]  alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.148)
• Kaamera värina vältimiseks p (Bulb) režiimis kasutage toekat statiivi ning 
päästikukaablit CS-205 (eraldi lisavarustus). Ühendage päästikukaabel vastava 
pesaga (lk.15).
• Bulb võtterežiimi saab kasutada distantspäästikurežiimis (lk.64). Katik on avatud 
täpselt niikaua, kui päästikukaabli päästikunuppu all hoida.
• Müratasandus on protsess, mis vähendab pikkade säriaegadega kaasnevat pildi 
müra (teralisust, ebaühtlust). Seadistamine toimub [Noise Reduction] alt 
[A Custom Setting] menüüs. (lk.106)
• Tundlikkuse [AUTO] väärtusel p (Bulb) režiimis on tundlikkuse ekvivalent 
ISO 200.
L nupu kohta
L nupu vajutamisel a manuaalrežiimis valib kaamera automaatselt 
sobiva säriaja ja avaarvu. [AE-L bttn on M expsr] alt [A Custom Setting] 
menüüs saab valida kolm erinevat meetodit.
Kaamera valib korrektse särituse jaoks vajaliku säriaja objektiivi avast 
sõltuvalt kui avarõngas ei ole s asendis.
1 Märkused avarõnga kasutamise kohta (lk.188)
1
Program Line
Avaarv ja säriaeg määratakse automaatselt.
2
Tv Shift
Ava lukustub ning säriaeg määratakse automaatselt.
3
Av Shift
Säriaeg lukustub ning avaarv määratakse automaatselt.
e_kb459.book  Page 146  Friday, June 22, 2007  3:48 PM