Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
14
1
Enne kaamera kasutamist
Osade nimetused 
Kaamera
4 nupp
Teravustamisrežiimi 
hoob
Statiivikeere
Akupesa kate
Iseavaja tuli/
Distantspäästiku sensor
AF juhtvõll
Voolukontakt 
Objektiivi vabastusnupp
Objektiivi kinnitusmärk
Pealüliti
Päästik
Valikuketas
L/Z nupp
3 nupp
i
 nupp
Q nupp
M nupp
Objektiivi kontaktid
{ nupp
Noolenupud
Kaardipesa kate
Peegel
e_kb459.book  Page 14  Friday, June 22, 2007  3:48 PM