Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
149
5
Funktsioonide selgitused
Võimaldab pildistada ühe päästikuvajutusega kolm järjestikust erineva säritusega 
pilti. Esimene kaader säritatakse normaalsena, teine kaader on alasäris 
(negatiivne kompensatsioon) ja kolmas on ülesäris (positiivne komensatsioon).
1
Vajutage pildistusrežiimis 
{.
Avaneb Fn menüü.
2
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad Drive Mode valikud.
3
Valige (
p) noolenupu abil 
(Auto Bracket).
Särikahveldus (Auto Bracket)
Normaalne säri
Alasäri
Ülesäri
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
Auto Bracket
Auto Bracket
OK
Drive Mode
Auto Bracket
e_kb459.book  Page 149  Friday, June 22, 2007  3:48 PM