Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
150
5
Funktsioonide selgitused
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse.
5
Vajutage 
{ nuppu.
Pildistamine on lõppenud ning ] ikoon ilmub LCD paneelile.
6
Vajutage päästik poolenisti alla.
Fookusindikaator ] ilmub pildiotsijasse kui võte on terav.
7
Vajutage päästik lõpuni alla.
Kaamera pildistab kolm kaadrit järjest. Esimene on normaalsäris, teine on 
alasäris, kolmas on ülesäris.
• Kui [AF Mode] väärtuseks [A Rec. Mode] menüüs on l (ühekordne), 
lukustatakse teravus esimese kaadri järgi.
• Kui vabastate sõrme päästikult särikahvelduse ajal, jääb automaatse kahvelduse 
säritus efektiivseks kaks korda pikemaks ajaks kui on särimõõtesüsteemi tööaeg 
(vaikimisi ooteaeg on 20 sekundit) (lk.137) ning võimaldab pildistada särikahvli 
järgmise kaadri. Sellisel juhul toimub automaatne teravustamine iga kaadri puhul. 
Kui on möödunud särimõõtesüsteemi kahekordne ooteaeg (vaikimisi ooteaeg on 
20 sekundit), naaseb kaamera esimese kaadri pildistamise seadistuste juurde.
• Särikahveldust saab teostada ka integreeritud või välise välklambiga (ainult P-
TTL automaatrežiimis). Sellisel juhul muutub kolme kaadri jooksul välklambi 
võimsus. Välise välklambi puhul võib päästiku allhoidmisel juhtuda see, et teise 
ja kolmanda kaadri pildistamiseks ei jõua välklamp end laadida. Selle vältimiseks 
veenduge kaadrite vahel välklambi laetuses.
• Särikahveldust ei saa kasutada p (Bulb) särirežiimis.
e_kb459.book  Page 150  Friday, June 22, 2007  3:48 PM