Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
151
5
Funktsioonide selgitused
Särikahvli pildistamise järjekorda ja kahvli sammu on võimalik seadistada.
* Intervalli seadistamine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. 
(lk.148)
Seadistage [Auto Bracket] [A Rec. Mode] menüüs. (lk.104)
Kahvelduse seadistused
Bracketng amount 
(kahvelduse samm)
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
Pildistamise järjekord
0 ´ - ´ +, - ´ 0 ´ +, + ´ 0 ´ -
Auto Bracket
Bracketng amount
0.5
0
Shooting images
Ainult ülesäris või alasäris olevate kaadrite 
pildistamine
Kui kombineerida särikahveldus särikompensatsiooniga (lk.147), saab 
särikahveldust kasutada ainult alasäris või ainult ülesäris olevate kaadrite 
pildistamiseks. Mõlemal juhul toimub särikahveldus määratud 
kompensatsiooniväärtuse alusel.
e_kb459.book  Page 151  Friday, June 22, 2007  3:48 PM