Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
153
5
Funktsioonide selgitused
1
Kadreerige pildistatav AF 
raami sisse ning vajutage 
päästik poolenisti alla.
2
Vaadake läbi pildiotsija ning 
tõmmake pealülitit 
| suunas.
Kui pealüliti on | asendis, saab pildiotsija 
abil kontrollida teravussügavust.
Valige (|) nupuga kasutatav eelvaate meetod. Vaikimisi seadistus on Digital 
Preview.
Seadistage [Preview Method] [A Custom Setting] menüüs. (lk.107)
Optilise eelvaate kuvamine
• Pildistusinfot ei kuvata pildiotsijas nign päästikut ei ole võimalik kasutada 
kui pealüliti on eelvaate (|) asendis.
• Teravussügavust saab kontrollida kõikides pildistusrežiimides.
Eelvaate meetodi valimine
Digital Preview
Kompositsiooni, särituse ja teravuse hindamiseks LCD 
monitoril enne pildistamist.
Optical Preview
Teravussügavuse kontrollimine pildiotsija abil.
Preview Method
For checking exposure,
composition and focus
w/LCD before shooting
Digital Preview
Optical Preview
e_kb459.book  Page 153  Friday, June 22, 2007  3:48 PM