Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
154
5
Funktsioonide selgitused
Integreeritud välklambi kasutamine
Välgu võimsust saab muuta vahemikus -2.0 kuni +1.0. Välgu särikompensatsiooni 
väärtused 1/2 EV ja 1/3 EV sammu puhul on järgmised.
* Intervalli seadistamine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. 
(lk.148)
Seadistage [Flash Exp. Comp.] [A Rec. Mode] menüüs. (lk.104)
Välgu särikompensatsioon
Seadistuse samm
Välgu kompensatsioon
1/2 EV
-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0
1/3 EV
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
• Välgu kompensatsiooni kasutamisel vilgub välklambi avanemisel pildiotsijas 
m ikoon. (lk.20)
• Kui välgu maksimaalvõimsus ületatakse (+) suunas kompensatsiooniga, siis 
kompensatsiooni ei toimu.
• Negatiivne kompenseerimine (-) ei pruugi pilti mõjutada kui pildistatav on 
liiga lähedal, ava on lahti või tundlikkus on kõrge.
• Välgu kompensatsioon kehtib ka välistele välklampidele, mis toetavad P-TTL 
automaatrežiimi.
1.0
0.5
0.5
0.0
Swtch dst msr pt
Shake Reduction
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
Cancel
OK
e_kb459.book  Page 154  Friday, June 22, 2007  3:48 PM