Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
155
5
Funktsioonide selgitused
Kaamerat saab seadistada nii, et välklambi laadimise ajal on võimalik pildistada.
Seadistage [Release when Chrging] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs [On] 
(lk.107). Vaikimisi ei ole välklambi laadimise ajal pildistada võimalik.
• Liikuva objekti pildistamisel saab välklambi abil muuta udususe efekti.
• Välklambiga pildistamisel saab valida säriaja 1/180 sek. või aeglasema.
• Kaamera valib stseeni valgustatusest lähtuvalt avaarvu automaatselt.
• Säriaeg on fikseeritult 1/180 sek. kui te ei kasuta DA, D FA, FA J, FA, F 
või A objektiivi.
• Kaamera võimaldab välklambiga pildistamisel valida sobiva avaarvu. Seda saab 
kasutada näiteks teravussügavuse juhtimiseks.
• Kaamera valib stseeni valgustatusest lähtuvalt säriaja automaatselt.
• Säriaeg nihkub automaatselt alates 1/180 sek. kuni pikemate aegadeni (lk.42) 
mis vähendab kaamera värinat. Pikim võimalik säriaeg sõltub kasutatava 
objektiivi fookuskaugusest.
• Kui te ei kasuta DA, D FA, FA J, FA või F objektiivi, on säriaeg fikseeritult 
1/180 sek.
Pildistamise lubamine laadimise ajal
Välklambi omadused erinevates särirežiimides
Välklambi kasutamine b (Shutter Priority) režiimis
Välklambi kasutamine Av (Aperture Priority) režiimis
Release when Chrging
Off
On
Enables shutter release
while the built-in
flash is charging
e_kb459.book  Page 155  Friday, June 22, 2007  3:48 PM