Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
156
5
Funktsioonide selgitused
Pika säriajaga sünkroniseerimist saab näiteks kasutada portree pildistamisel 
päikeseloojangu taustal. Nii portreteeritav kui ka taust jäädvustatakse ilusti.
  b (Shutter Priority (Säriajaprioriteet)) režiimi kasutamine
1 Valige režiimikettal b.
b (Shutter Priority (Säriajaprioriteet)) on valitud.
2 Määrake valikuketta abil sobiv säriaeg.
Tausta ei korrigeerita korrektselt kui avaarv valitud säriaja puhul vilgub. 
Valige selline säriaeg, mille puhul avaarv ei vilgu.
3 Vajutage K nuppu.
Välklamp avaneb.
4 Tehke pilt.
  a (Manual (Manuaalne)) režiimi kasutamine
1 Valige režiimikettal a.
b (manuaalrežiim) on valitud.
2 Valige korrektse särituse saamiseks säriaeg (pikem kui 1/180 sek.) ning avaarv.
3 Vajutage K nuppu.
Välklamp avaneb.
a manuaalrežiimis võib välklambi avada suvalisel hetkel enne pildistamist.
4 Tehke pilt.
Juhtarvu, avaarvu ja kauguse vahel on teatud omavaheline seos.
Kui välk ei ole piisav, muutke seadistusi.
Integreeritud välklambi juhtarv
Sünkroniseerimine pika säriajaga
• Pika säriajaga sünkroniseerimisel kasutage uduste piltide vältimiseks 
stabilisaatorit. Teine võimalus on lülitada stabilisaator välja ning kasutada statiivi. 
Liikuvad objektid võivad samuti udustena jäädvustuda.
• Pika säriajaga sünkroniseerimist saab teostada ka välise välklambiga.
Töökaugus ja avaarv integreeritud välklambi 
kasutamisel
Sensitivity
Integreeritud välklambi juhtarv
ISO 200
15.6
ISO 400
22
ISO 800
31
ISO 1600
44
ISO 3200
62
e_kb459.book  Page 156  Friday, June 22, 2007  3:48 PM