Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
157
5
Funktsioonide selgitused
Järgnev valem aitab leida välklambi kauguse avaarvu alusel.
Maksimaalne välgu kaugus L1 = juhtarv ÷ valitud ava
Minimaalne välgu kaugus L2 = maksimaalne välgu kaugus ÷ 5*
* Arv 5 ülaltoodud valemis on konstant, mis kehtib ainult 
integreeritud välklambi kasutamisel.
Näide
Kui tundlikkus on [ISO 200] ja avaarv on F4
L1 = 15,6 ÷ 4 = umbes 3,9 (m)
L2 = 3,9 ÷ 5 = umbes 0,8 (m)
Seega saime teada, et välklampi saab kasutada kaugustel 0,8 kuni 3,9 m.
Välklampi ei saa kasutada kui vahemaa on alla 0,7 m kuna see võib põhjustada 
pildi nurkade vinjeteerumist, ülesäritust ja valguse ebaühtlast jaotumist.
Järgnev valem leiab pildistuskauguse alusel avaarvu.
Kasutatav avaarv F = juhtarv ÷ pildistuskaugus
Kui tundlikkus on [ISO 200] ja pildistuskaugus on 5,2 m, saame avaarvuks:
F = 15.6 ÷ 5.2 = 3
Kui tulemuseks saadud numbriga (antud näites 3) avaarvu ei ole olemas, 
kasutatakse lähimat väiksemat avaarvu (antud näite puhul F2,8).
Pildistuskauguse arvutamine avaarvu alusel
Avaarvu arvutamine pildistuskauguse alusel
e_kb459.book  Page 157  Friday, June 22, 2007  3:48 PM