Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
161
5
Funktsioonide selgitused
AF360FGZ ei võimalda seadistada FORMAT suurust väärtusele [DIGITAL], kuid 
standardse 35 mm formaadi ja s vaheline vaatenurkade erinevus 
arvutatakse automaatselt (DA, D FA, FA J, FA ja F objektiivide puhul).
Kui s särimõõtesüsteem toimib, kaob formaadi sümbol ekraanilt 
ning asendub konverteri indikaatoriga (kui kaamera särimõõtesüsteem välja 
lülitub, taastub ekraanil 35 mm formaadi näit).
* Lainurkhajuti abil
Seda välgurežiimi saab kasutada AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga. 
[P-TTL auto] välgurežiimis mõõdab välklamp eelvälku 16-segmendilise sensori 
abil ning võimaldab seeläbi täpsemat välgusäritust. P-TTL auto saab kasutada ka 
traadita välgurežiimis kahe või enama AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga.
1 Eemaldage välgupesa kate ning paigaldage väline välklamp 
(AF540FGZ või AF360FGZ).
2 Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.
3 Seadke välklambi režiimiks [P-TTL auto].
4 Veenduge, et välklamp on täielikult laetud ning pildistage.
AF360FGZ LCD paneeli kohta
Objektiivi fookuskaugus
85mm 77mm 50mm 35mm 28mm 24mm 20mm
18mm
AF360FGZ 
LCD paneel
Särimõõtesüs
teem on välja 
ülitunud
85mm
70mm 50mm
35mm
28mm
24mm
*
Särimõõtesüs
teem toimib
58mm
48mm 34mm
24mm
19mm
16mm
*
P-TTL automaatrežiimi kasutamine
• P-TTL automaatrežiimi saab kasutada ainult AF540FGZ ja AF360FGZ 
välklambiga.
• Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas b indikaator.
• Välise välklambi kasutusvõtete ning töökauguste kohta lugege lähemalt välklambi 
kasutusjuhendist.
• Kui välgurežiimiks on 
g või i ja subjekt on piisavalt hele, siis välklamp ei 
rakendu. Seetõttu ei pruugi see päevavalguses pildistamiseks sobida.
• Ärge vajutage välklambi avamise nuppu kui kaamerale on paigaldatud väline 
välklamp. Integreeritud välklamp lööb avanedes välist välklambi. Kui soovite 
mõlemat samaaegselt kasutada, lugege ühendusmeetodi kohta lähemalt lk.164.
e_kb459.book  Page 161  Friday, June 22, 2007  3:48 PM