Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
162
5
Funktsioonide selgitused
AF540FGZ või AF360FGZ abil saab pildistada säriajaga, mis on lühem kui 1/180 sek. 
Kiiret sünkroniseerimist saab kasutada nii kaamera külge kinnitatud välklambi 
puhul kui ka traadita režiimis.
AF540FGZ või AF360FGZ paigaldamine ja kasutamine
1 Eemaldage välgupesa kate ning paigaldage väline välklamp 
(AF540FGZ või AF360FGZ).
2 Valige režiimiketta abil b või a särirežiim.
3 Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.
4 Seadke välise välklambi sünkrorežiimiks HS b (high-speed flash sync).
5 Veenduge, et välklamp on täielikult laetud ning pildistage.
Kahe välise (AF540FGZ või AF360FGZ) välklambiga saab pildistada ka ilma, 
et peaksite kaamerat ja välklampi kaabliga ühendama. Kiiret sünkroaega saab 
kasutada ka traadita režiimis.
Sünkroniseerimine lühikese säriajaga
• Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas b indikaator.
• Välklampi saab selles režiimis sünkroniseerida säriajaga, mis on lühem kui 
1/180 sekundit.
• Kiiret sünkroniseerimist ei saa kasutada p (Bulb) särirežiimis.
Traadita režiim
Jälgige, et kaks välist välklampi (AF540FGZ või AF360FGZ) oleksid samal kanalil. 
Detailsema info saamiseks lugege välklampide kasutusjuhendeid.
e_kb459.book  Page 162  Friday, June 22, 2007  3:48 PM