Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
163
5
Funktsioonide selgitused
  Traadita režiimi kasutamine
1 Paigaldage väline välklamp (AF540FGZ või AF360FGZ) soovitud asukohta.
2 Seadke kaameral oleva välise välklambi pealüliti asendisse [WIRELESS].
3 Seadke eemal asuva välklambi pealüliti asendisse [S] (Slave - orivälk).
4 Käivitage kaamera ning valige režiimiketta abil e, b, c või a režiim.
5 Seadke kaameral oleva välise välklambi pealüliti asendisse [WIRELESS].
6 Seadke kaameral oleva välise välklambi traadita režiimiks a (Master) või 
A (Control).
• Traadita režiim ei toimi integreeritud välklambiga.
• Seadistage väline välk traadita orjarežiimi kanalile [SLAVE1].
Traadita välgujuhtimine (P-TTL režiim)
Traadita välgurežiimis toimub kahe välise välklambi (AF540FGZ või 
AF360FGZ) vahel järgmine infovahetus.
Vajutage päästik lõpuni alla.
1 Kaameral olev väline välklamp annab väikese kontrollvälgu 
(saadab välja kaamera välgurežiimi).
2 Väline traadita välklamp vastab sellele omapoolse välguga 
(kinnitab valitud välgurežiimi).
3 Kaameral olev väline välklamp annab väikese kontrollvälgu 
(saadab välja traadita välgu võimsuse).
* HS b (High-speed sync) režiimis annab kaamera veel ühe kontrollvälgu, 
teatades traadita välgule välgu kestuse.
4 Väline välklamp (või lambid) rakenduvad põhivälguna.
Seadistage väline välk traadita orjarežiimi kanalile [SLAVE1].
e_kb459.book  Page 163  Friday, June 22, 2007  3:48 PM