Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
164
5
Funktsioonide selgitused
Punasilmsuse vähendusfunktsiooni saab kasutada ka välise välklambiga. See 
ei pruugi toimida kõikide välklampidega või toimib teatud tingimustel piiratult. 
Vaadake tabelit lk.160.
Kui kasutate integreeritud välklampi koos välise välklambiga (AF540FGZ või 
AF360FGZ), mis on seadistatud tagumise katikukardina sünkronisatsioonile, 
kasutab ka integreeritud välklamp seda režiimi. Enne pildistamist veenduge, 
et mõlemad välklambid on täielikult laetud.
Ühendage välgupesa adapter F
G
 (eraldi müüdav lisa) kaamera välgupessa ning 
välguadapter F (eraldi müüdav lisa) välise välklambi alla. Seejärel ühendage need 
omavahel pikenduskaabliga F5P (eraldi müüdav lisa). Välise välgu pesa F saab 
kinnitada statiivile.
Integreeritud välklambiga koos saab kasutada ainult P-TTL režiimi.
Kombinatsioon integreeritud välklambiga
Punasilmsuse vähendus
• Punasilmsuse vähendusfunktsioon toimib ka ühe välise välklambiga. (lk.57)
• Kui kasutate punasilmsuse vähendust ja kaamerast eemal asuv välklamp on 
orjarežiimis või traadita režiimis, siis punasilmsuse vähendamiseks mõeldud 
eelvälk laseb orivälgu lahti. Seega ärge kasutage punasilmsuse vähendust 
orivälgu kasutamisel.
Sünkroniseerimine katiku tagumise kardinaga
Integreeritud välklambi kasutamine koos välise välklambiga
e_kb459.book  Page 164  Friday, June 22, 2007  3:48 PM