Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
165
5
Funktsioonide selgitused
Kaamera võimaldab kombineerida kahte või enamat välist välklampi (AF540FGZ 
või AF360FGZ) või kasutada välist välklampi kombinatsioonis integreeritud 
välklambiga. AF540FGZ ühendamiseks saab kasutada välgupikenduskaabli 
ühenduspesa. AF360FGZ välklampe saab ühendada nagu joonisel näidatud. 
Ühendage üks väline välklamp ja välgupesa adapter F (eraldi müüdav lisa) 
välgupesa adapteriga F (eraldi müüdav lisa). Seejärel ühendage välgupesa 
adapter F välise välklambiga pikenduskaabli F5P (eraldi müüdav lisa) abil. 
Detailsema info saamiseks lugege välklampide kasutusjuhendeid.
Kahe või enama välise välklambi kombineerimine
Mitmete välklampidega pildistamine
• Ärge kasutage lisavarustust, mille kontaktide arv on erinev. See võib põhjustada 
häireid töös.
• Kombinatsioonid teiste tootjate välklampidega võivad põhjustada seadmete 
hävinemist. Pentax soovitab kasutada AF540FGZ või AF360FGZ välklampe.
Mitmete väliste välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud 
välklambiga on välgurežiimiks P-TTL.
e_kb459.book  Page 165  Friday, June 22, 2007  3:48 PM