Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
166
5
Funktsioonide selgitused
Kombineerides omavahel kaks või enam välist välklampi (AF540FGZ või 
AF360FGZ) või ühe välise välklambi integreeritud välklambiga, saab kasutada 
kontrastikontrolliga välgurežiimi. Selle aluseks on erinevus välklampide 
välguvõimsuses.
1 Ühendage väline välklamp pikenduskaabli abil kaameraga. (lk.164)
2 Valige välise välklambi režiimiks Contrast-Control-Sync režiim.
3 Valige kaamera režiimiketta abil e, b, c või a režiim.
4 Veenduge, et nii väline kui ka integreeritud välklamp on täielikult laetud ning 
pildistage.
Kontrastikontrolliga sünkroniseerimine
• Ärge kasutage lisavarustust, mille kontaktide arv on erinev. See võib põhjustada 
häireid kaamera töös.
• Kombinatsioonid teiste tootjate välklampidega võivad põhjustada seadmete 
hävinemist. Soovitatav on kasutada PENTAX automaatvälklampe.
• Kui kahe või enama välklambi kasutamisel on juhtvälgul seadistatud 
kontrastikontrolli režiim, siis on välklampide võimsuste vahekord 2 (juhtvälk) : 
1 (orivälgud). Välise välklambi kombineerimisel integreeritud välklambiga on 
võimsuste vahekord 2 (väline välklamp) : 1 (integreeritud välklamp).
• Mitmete väliste välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud 
välklambiga on välgurežiimiks P-TTL.
• Kontrastikontrolliga sünkroniseerimisel on kiireim võimalik säriaeg 1/180 sek.
e_kb459.book  Page 166  Friday, June 22, 2007  3:48 PM