Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
167
5
Funktsioonide selgitused
Taasesituse seadistused
Kaamera võimaldab seadistada taasesituse käigus kuvatavat infot ning 
ülesäritatud alade hoiatust.
Kaamera kuvarežiimi vahetamiseks vajutage M nuppu.
1
Valige on [Playback] menüüst [Plybk dsply mthd].
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi 
kuvameetodi valikumenüü.
3
Valige (
p) noolenupu abil [Display Style].
4
Valige (
mn) noolenuppude abil sobiv seadistus.
Taasesituse kuvameetodi muutmine 
Standard
Kaamera kuvab peale pildi ka indikaatorid.
Histogramm
Kaamera kuvab pildi koos histogrammiga.
Detailed Info
Kaamera kuvab monitorile pildistusinfo, pilt ilmub väiksena 
vasakus ülemises nurgas.
No info. Display
Monitorile kuvatakse ainult pilt.
Last memory
Kaamera jätab meelde viimatikasutatud kuvarežiimi.
Plybk dsply mthd
Display Style
Bright Portion
Standard
Bright Portion
Standard
Histogram
Detailed Info
No info. Display
Last memory
Plybk dsply mthd
OK
Cancel
Display Style
OK
e_kb459.book  Page 167  Friday, June 22, 2007  3:48 PM