Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
16
1
Enne kaamera kasutamist
Järgnevad ikoonid ilmuvad kaameraga töö 
käigus LCD monitorile.
Juhised ilmuvad LCD monitorile kolmeks sekundiks kaamera sisselülitamisel 
või režiimiketta asendi muutmisel.
Näidud LCD Monitoril
Kui kaamera on sisse lülitatud või režiimiketta kasutamisel
Indikaatorite peitmiseks valige [Guide Display] väärtuseks [H Set-up] menüüs (Off). 
(lk.105)
1
Flash Mode (Kuvab aktiivse režiimi) 
(lk.54)
2
Drive mode (Võtterežiim) (lk.108)
3*
AE Metering (lk.136)
4
AF mode (lk.127)
5*
AF point switching (lk.128)
6*
White balance (lk.118)
7*
Sensitivity (lk.121)
8*
Stabilisaatori režiim (lk.47)
9
Pildistusrežiim, stseeniprogramm 
(lk.110)
10* Maailma aja hoiatus (lk.171)
11
Kuupäev/kellaaeg (lk.170)
* Indikaatorid 3, 5, 6 ja 7 ilmuvad ekraanile 
ainult juhul, kui valite vaikimisi seadistusest 
erineva väärtuse. 8 ilmub ainult juhul kui 
stabilisaator on välja lülitatud. 10 ilmub 
juhul, kui kasutate pildistamisel maailma 
aja seadistust (World Time).
LCD monitor
1600
1600
14
14 : 25
25
1600
AF. S
AF. S
AF. S
:
14 25
Night Scene
Night Scene
Night Scene
01
01 /
/
/
/
2007
2007
07
07 01 2007
07
1
9
2 3 4 5
6 7 8
11
1 0
e_kb459.book  Page 16  Friday, June 22, 2007  3:48 PM