Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
169
5
Funktsioonide selgitused
Kaamera seadistused
Enne uue SD mälukaardi kasutamist tuleb see kaamera abil formaatida.
Formaatimise käigus kustuvad SD mälukaardilt kõik andmed.
1
Valige [Set-up] menüüst [Format] (lk.105).
2
Avage (
p) noolenupu abil Format menüü.
3
Valige (
m) noolenupu abil 
[Format] (Formaat).
4
Vajutage 
4 nuppu.
Formaatimine algab. Kui see lõppeb, on kaamera pildistamiseks valmis.
SD mälukaardi formaatimine
• Ärge avage formaatimise ajal SD mälukaardi pesa. Taoline teguviis võib kaarti 
jäädavalt rikkuda.
• Formaatimise käigus kustuvad kaardilt kõik failid. Olge ettevaatlik.
Format
Cancel
Format
All data deleted
OK
OK
e_kb459.book  Page 169  Friday, June 22, 2007  3:48 PM