Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
170
5
Funktsioonide selgitused
Kaamera tööhelisid saab vaigistada. Vaikimisi seadistus on O (On (Sees)).
Seadistage [H Set-up] menüüs [Beep]. (lk.105)
Algset kuupäeva ja kellaaega on võimalik muuta. Samuti saab muuta kuupäeva 
esitlusviisi. Valige: [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] või [yy/mm/dd]. Valige [12h] 
(12-tunnine) või [24h] (24-tunnine) ajaesitlus.
1 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine (lk.35)
Helisignaalide väljalülitamine
Kellaaja, kuupäeva ja esitlusviisi muutmine
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel
e_kb459.book  Page 170  Friday, June 22, 2007  3:48 PM