Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
171
5
Funktsioonide selgitused
“Algseaded” (lk.33) alt seadistatud kuupäev ja kellaaeg on kasutusel koduse 
ajana.
[World Time] seadistus võimaldab kuvada LCD monitoril kohalikku aega mõnes 
välisriigis. Selliselt on ka välismaal pildistamisel piltide kellaajad õiged.
1
Valige [Set-up] menüüst [World Time]. (lk.105)
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub maailma aja 
seadistusmenüü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas). 
4
Vajutage (
n) noolenuppu.
Valikuraam liigub X üksusele. X sümboliga linn vilgub kaardil.
5
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub sihtkoha regiooni suurendatud vaade.
Valige (
op) noolenuppude abil suurendatav regioon.
6
Vajutage (
n) noolenuppu.
Kursor liigub linnale.
Maailma aja seadistamine
O
Kehtib X (Destination) alt valitud linna kohta
P
Kehtib W (Hometown) alt valitud linna kohta
World Time
New York
New York
00:25
e_kb459.book  Page 171  Friday, June 22, 2007  3:48 PM