Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
172
5
Funktsioonide selgitused
7
Valige (
op) noolenuppude abil 
sihtkoha linn.
Ekraanile ilmub ajanäit ning ajaerinevus 
valitud linnas.
8
Valige (
n) noolenuppude abil [DST] (Suveaeg).
9
Valige (
op) noolenuppude abil (On (Sees)) või 
(Off (väljas)).
Kui sihtkohas on kasutusel suveajale üleminek (DST), siis valige 
O (On (Sees))
10
Vajutage 
4 nuppu.
World Time seadistus on salvestatud.
Maailma aja seadistustega jätkamiseks 
vajutage 
4 nuppu.
11
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
• Sihtkoha linnade tabeli leiate “Maailma aja linnade loend” (lk.173).
• Kui soovite seadistada kodulinna ja suveaega (DST), siis valige punktis 4 W.
• Kui maailma aeg on sisselülitatud (O), ilmub juhiste kuvale X. (lk.16)
Destination
London
DST
05:25
+05:00
OK
OK
Cancel
World Time
London
New York
01:25
e_kb459.book  Page 172  Friday, June 22, 2007  3:48 PM