Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
174
5
Funktsioonide selgitused
Funktsioon võimaldab muuta kaamera töökeelt.
Seadistage [H Set-up] menüüs [Language /
]. (lk.105)
Valida saab 11 erinevat keelt: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, 
rootsi, hollandi, vene, korea, hiina (traditsionaalne ja lihtsustatud) või jaapani.
1 Töökeel (lk.33)
Võimaldab seadistada juhiste kuvamist LCD monitoril pealüliti kasutamisel 
või pildistusrežiimi vahetamisel. (lk.16)
Seadistage [H Set-up] menüüs [Guide Display]. (lk.105)
Töökeele seadistamine
Juhiste kuvamine
O
Juhiste kuvamine lubatud
P
Juhiste kuvamine keelatud
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français
Cancel
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit
e_kb459.book  Page 174  Friday, June 22, 2007  3:48 PM