Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
175
5
Funktsioonide selgitused
LCD monitori heledust saab vajadusel reguleerida.
Seadistage [H Set-up] menüüs [Brightness Level]. (lk.105)
Kaamera ühendamisel AV seadmetega valige pildistamiseks ning taasesituseks 
õige videosüsteem (NTSC või PAL).
Seadistage [H Set-up] menüüs [Video Out]. (lk.105)
1 Videoseadmetega ühendamine (lk.75)
LCD Monitori heleduse reguleerimine
Videosignaali süsteemi muutmine
Videosignaali formaat sõltub regioonist. Eestis on kasutusel PAL formaat.
Brightness Level
1 min
0
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Std.
Folder Name
File #
SerialNo
NTSC
PAL
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Std.
Folder Name
File #
SerialNo
e_kb459.book  Page 175  Friday, June 22, 2007  3:48 PM