Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
176
5
Funktsioonide selgitused
Kaamerat on võimalik seadistada selliselt, et see lülitub välja kui teatud aja jooksul 
pole ühtegi operatsiooni teostatud. Valida saab [1 min], [3 min], [5 min], [10 min], 
[30 min] või [Off]. Vaikimisi seadistus on [1 min].
Seadistage [H Set-up] menüüs [Auto Power Off]. (lk.105)
Funktsioon võimaldab valida pildikataloogidele nimede andmise meetodi. 
Vaikimisi seadistus on [Std.].
Seadistage [H Set-up] menüüst [Folder Name]. (lk.105)
Automaatne väljalülitus
Automaatne väljalülitus ei toimi slaidiesitluse, USB ühenduse, distantspäästiku 
režiimi ning menüü või Fn menüü kuvamise ajal.
Katalooginime valimine
Std.
Kataloogidele omistatakse nimed kujul [xxxPENTX]. [xxx] on number 
vahemikus 100 kuni 999.
(Näide) 101PENTX
Date
Kataloogile omistatakse nimi kujul [xxx_MMDD], kus MM on pildistamise 
kuu ja DD on päev.
(Näide) 101_0125 : selles kataloogis olevad pildid on tehtud 25. jaanuaril
1 min
3 min
5 min
10 min
30 min
Off
Brightness Level
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #
OK
OK
Cancel
Std.
Date
NTSC
PC
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Folder Name
File #
e_kb459.book  Page 176  Friday, June 22, 2007  3:48 PM