Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
177
5
Funktsioonide selgitused
Funktsioon võimaldab määrata uue SD mälukaardi paigaldamisel failinimede 
omistamise meetodi. Vaikimisi seadistus on [SerialNo].
Seadistage [H Set-up] menüüs [File #]. (lk.105)
Kaamera võimaldab teostada kiire ülevaate ja digitaalse eelvaate seadistusi.
Valida saab [1 sec], [3 sec], [5 sec] või [Off] (väljas). Vaikimisi seadistus [1 sec].
Seadistage [Q Playback] menüüst [Instant Review]. (lk.104)
Failinumbrite nullimine
SerialNo
Viimatitehtud pildi number jääb mällu ning järgmise SD mälukaardi 
paigaldamisel jätkub numbrite omistamine.
Reset
Uue SD mälukaardi paigaldamisel algab numbrite omistamine kõige 
väiksemast numbrist. Kui kaamerasse paigaldatakse piltidega mälukaart, 
jätkub numbrite omistamine kaardil olevast viimasest numbrist.
Kiire ülevaate kestuse ja digitaalse eelvaate 
seadistamine
Kiire ülevaate kestuse seadistamine
NTSC
PC
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Reset
SerialNo
Folder Name
File #
Plybk dsply mthd
1 sec
3 sec
5 sec
off
Playback
Instant Review
Preview Display
Cancel
OK
OK
Digital Filter
Slideshow
e_kb459.book  Page 177  Friday, June 22, 2007  3:48 PM