Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
178
5
Funktsioonide selgitused
Võimaldab kuvada histogrammi ja ülesäris alade hoiatust kiire ülevaate ja 
digitaalse eelvaate ajal.
Seadistamine toimub [Preview Display] alt [Q Playback] menüüs. (lk.104) 
Vaikimisi seadistuste kohaselt histogrammi ja ülesäris alasid ei kuvata.
1
Valige [Playback] menüüst [Preview Display].
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub Preview Display menüü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil [Histogram] väärtuseks O (On 
(Sees)) või P (Off (väljas)).
4
Valige (
n) noolenuppude abil [Bright Portion].
5
Valige (
op) noolenuppude abil (Sees) või (Väljas).
6
Vajutage kaks korda MENU nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
Histogrammi ja ülesäris alade kuvamine
O
Histogrammi kuvatakse kiire ülevaate ja digitaalse eelvaate ajal.
P
Histogrammi ei kuvata.
O
Ülesäris alade hoiatust kuvatakse kiire ülevaate ja digitaalse 
eelvaate ajal.
P
Ülesäris alade hoiatust ei kuvata.
Preview Display
Histogram
Bright Portion
For setting displayed
information in Instant
Review/Digital Preview 
e_kb459.book  Page 178  Friday, June 22, 2007  3:48 PM