Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
17
1
Enne kaamera kasutamist
Pildistusrežiimis vajutage pildistusfunktsioonide kuvamiseks M nuppu. 
Seadistused ilmuvad 15 sekundiks LCD monitorile.
  Detailne info
Valitud pildistusrežiimi juhiste kuvamiseks vajutage (
p) noolenuppu.
  Selgitused valitud pildistusrežiimi kohta
Pildistusrežiim
1
AF mode (lk.127)
11
Color space (lk.123)
2
Režiimiketta asend (lk.110)
12
White balance (lk.118)
3
AE Metering (lk.136)
13
Kuupäev/kellaaeg (lk.170)
4
Flash Mode (lk.54)
14
AF punkti asend (lk.128)
5*
Drive mode (Võtterežiim) (lk.108)
15
Saturation (värviküllus) (lk.117)
6*
Auto Bracket (lk.151)
16
Sharpness (teravus) (lk.117)
7
ISO tundlikkus (lk.121)
17
Contrast (kontrastsus) (lk.117)
8
Image tone (lk.114)
18
Objektiivi fookuskaugus
9
Quality level (lk.116)
19* Stseeniprogramm (lk.50)
10
Recorded pixels (lk.115)
20
Stabilisaatori režiim (lk.47)
* Indikaatorid 5 ja 6 ei ilmu ekraanile samaaegselt. 19 kuvatakse ainult stseenirežiimis.
14
14 : 25
25
AF. S
AF. S
AF. S
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
ISO
ISO 800
800
2007
2007
/
01
01
01
07
07
2007
07 //
14 : 25
/
/
Detailed Info
Detailed Info
Detailed Info
sRGB
40mm
ISO 800
Detailed Info
1
20
14
15
16
6
5
4
3
2
19
17
8
7
10
9
12
18
11
13
Used for night scenes. 
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
prevent shaking 
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
Night Scene
Night Scene
Night Scene
Detailed Info
Detailed Info
Detailed Info
e_kb459.book  Page 17  Friday, June 22, 2007  3:48 PM