Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
179
5
Funktsioonide selgitused
Algseadete taastamine (Reset)
Funktsioon taastab [A Rec. Mode], [Q Playback] ja [H Set-up] menüüde algsed 
seadistused.
Date Adjust, Language, Video Out ja World Time seadistused jäävad samaks.
1
Valige [Set-up] menüüst [Reset].
2
Vajutage [Reset] alamenüü kuvamiseks (
p) noolenuppu.
3
Valige (
m) noolenupu abil 
[Reset].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks või taasesituseks valmis.
Rec. Mode/Playback/Set-up Menüüde algväärtuste 
taastamine
Reset
Cancel
Reset
Back to initial settings
OK
OK
e_kb459.book  Page 179  Friday, June 22, 2007  3:48 PM